Формуляр за безплатна правна консултация с адвокат ЗабороваПосочете правилно вашия е-мейл адрес!
На него ще получите нашия отговор!


Безплатната консултация се предоставя на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата, във вр. с чл. 5, т. 1-3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Сфери на дейност

Регистрация на фирми и извършване на промени

 

Адвокатска кантора "ЗАБОРОВА" осигурява на своите клиенти всички услуги, свързани с учредяването, регистрацията и последващите промени на търговски дружества, клонове и търговски представителства.

При нас можете да получите също професионални консултации във връзка с дейността и управлението на Вашето дружество.

Адвокатската кантора извършва юридическа консултация при избора на правно-организационната форма на дружеството, което искате да регистрирате (ООД, ЕООД, АД и др.), подготовка на всички необходими документи и извършване на регистрация или промени във Вашето дружество, и вписването им в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, както и следните правни услуги: