Формуляр за безплатна правна консултация с адвокат ЗабороваПосочете правилно вашия е-мейл адрес!
На него ще получите нашия отговор!


Безплатната консултация се предоставя на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата, във вр. с чл. 5, т. 1-3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Сфери на дейност

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

 

Адвокатска кантора "ЗАБОРОВА" осигурява консултации, процесуално представителство и правна защита по наказателни дела в следните случаи:

  • Съдействие и правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;
  • Правни консултации и процесуално представителство в областта на наказателното право;
  • Оказване на правна помощ и защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление;
  • Съдействие и правна защита на лица, пострадали от престъпление – изготвяне на жалби до компетентните органи, предявяване на граждански искове за обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди от пострадалите от престъплението;
  • Процесуално представителство и защита при наложена мярка за неотклонение, осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия;
  • Правна помощ и процесуално представителство по наказателни дела;
  • Правна защита по дела за реабилитация на осъдени лица;
  • Обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред;
  • Процесуално представителство и защита при обжалване на наказателни постановления по съдебен ред.