Формуляр за безплатна правна консултация с адвокат ЗабороваПосочете правилно вашия е-мейл адрес!
На него ще получите нашия отговор!


Безплатната консултация се предоставя на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата, във вр. с чл. 5, т. 1-3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Сфери на дейност

Застрахователно право – консултации и защита пред съд

 

Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" осигурява консултации и съдействие при спорове във връзка със сключени застрахователни договори, процесуално представителство и правна защита пред съд за изплащане на застрахователни обезщетения, както и следните правни услуги:

  • Правни консултации при сключване на застрахователни договори;
  • Консултации в областта на имущественото и личното застраховане;
  • Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;
  • Представителство и съдействие пред застрахователни компании при изплащане за застрахователно обезщетение;
  • Процесуално представителство и правна защита по дела срещу застрахователни компании.