Формуляр за безплатна правна консултация с адвокат ЗабороваПосочете правилно вашия е-мейл адрес!
На него ще получите нашия отговор!


Безплатната консултация се предоставя на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата, във вр. с чл. 5, т. 1-3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Сфери на дейност

Президент на Република България

Народно събрание на Република България

Министерски съвет на Република България

Висш съдебен съвет на Република България

Висш адвокатски съвет

Софийска адвокатска колегия

Конституционен съд на Република България

Върховен административен съд на Република България

Върховен касационен съд на Република България

Софийски апелативен съд

Административен съд София-град

Административен съд София–област

Софийски градски съд

Окръжен съд София

Cофийски районен съд

Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата

Министерство на правосъдието

Министерство на финансите

Министерство на икономиката и енергетиката

Министерство на здравеопазването

Министерство на земеделието и храните

Министерство на културата

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на регионалното развитие

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на младежта и спорта

Министерство на външните работи на Република България

Министерство на вътрешните работи

Българска народна банка

Българска търговско-промишлена палата

Национална агенция за приходите

Българска агенция за инвестиции

Агенция „Митници”

Агенция за застрахователен надзор

Патентно ведомство

Имотен регистър

Търговски регистър

Списък на българските посолства в чужбина

Списък на чуждестранните дипломатически представителства, акредитирани в Република Бъгария

Списък на банките в Република България